COMPTABLES

FISCALS

LABORALS

JURÍDICS

MEDIACIÓ

CORPORATE COMPLIANCE

COMPTABLES

Serveis completament adaptats a les necessitats del client. Des de la confecció íntegra de la comptabilitat i gestió administrativa al nostre despatx, fins a la revisió i supervisió de la comptabilitat a les instal•lacions del client, mitjançant l’aplicació de programes de tancament mensual que permeten una correcta periodificació i planificació comptable. Tancament, confecció i legalització de llibres de comptabilitat. Elaboració i dipòsit de Comptes Anuals al Registre Mercantil.

FISCAL

Comprèn tots els serveis relacionats amb les obligacions tributàries de l’empresa des d’una òptica de planificació global. Aquest servei, conjuntament amb l’assessorament comptable, ens permet proporcionar un valor afegit que va més enllà de la simple confecció i presentació de declaracions. Acompanyem els clients des del compliment de les obligacions fiscals fins a la resolució dels recursos que es puguin originar en aquest àmbit, assistint-los jurídicament en totes les instàncies administratives i judicials.

LABORAL

Assessorament i gestió de contractes laborals, confecció de nòmines i seguretat social d’empreses i autònoms.

JURÍDICA

Assessorament en l’àmbit mercantil: constitució de societats, redacció d’estatuts, tramitació i registre d’escriptures notarials, gestió de Juntes (convocatòries, actes, ....). Redacció de contractes (arrendaments, compra-vendes, ....). Assistència jurídica en procediments judicials civils i mercantils. Concursal: Assessorament i tramitació d’expedients concursals com a advocats d’empresa, tant per empreses concursades com per a creditors que vulguin personar-se en el concurs d’un deutor per estar al corrent de la seva tramitació. (També exercim com a Administradors concursals nomenats pels Jutjats Mercantils de Barcelona en nombrosos procediments des de l’any 2009).

MEDIACIÓ

Estem inscrits com a mediadors mercantils i concursals al registre del Ministeri de Justícia i al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya per oferir-vos la nostra intervenció en la gestió i resolució de conflictes relacionats amb l’empresa familiar i en les relacions personals. La mediació s’està imposant com un sistema idoni, econòmic i ràpid, davant l’alternativa d’acudir als Tribunals per resoldre els conflictes que sorgeixen com a conseqüència de les relacions entre persones i empreses (divorcis, liquidació de societats, interpretació de contractes, divisió d’herències, successió a l’empresa familiar, etc....),

CORPORATE COMPLIANCE (Prevenció de Riscos Penals)

Consta en la redacció, implementació i auditoria constant del pla de prevenció de riscos penals de l’empresa o “crime compliance program”. Oferim el servei de prevenció de riscos penals en la seva integritat, des de la identificació dels riscos i la confecció del pla, fins a la formació del personal de la companyia i la composició de l’òrgan de control del programa. Des del dia 1 de juliol de 2015, les empreses poden quedar exemptes de responsabilitat penal pels delictes comesos dins la seva organització, sempre que implementin un pla de prevenció confeccionat a mida i de forma exhaustiva.

LLEGIR MÉS SOBRE LA PREVENCIÓ DE RISCOS PENALS A L'EMPRESA
Necessites ajuda en cap d’aquests àmbits?

EQUIP

Carlos Folk Palou

Advocat col.legiat 767 ICAVIC Administrador concursal Mediador

 Tel. 628 658 309

Albert Folk Codinas

Advocat col.legiat 39205 ICAB Màster en dret internacional de negocis (ESADE)

Rosa Maria Codinas i Nogué

Tècnic tributari nº1311

Tel. 608 579 208

Nati Baltanas Villena

Experta comptable

ON SOM

CONTACTA’NS

OFICINES

ST. QUIRZE DE BESORA

Tel. 93 855 03 31
Fax 93 855 08 18
C/ Carreras Candi, 9
08580  Sant Quirze de Besora

ST. HIPÒLIT DE VOLTREGÀ 

Tel. 93 850 23 66
Pl. Nova , 15 1a,
08512 Sant Hipòlit de Voltregà

    Nom i cognoms

    Telèfon

    E-mail

    Missatge

    Accepto la política de privadesa